home pagina KVLT KVLT
Organisatie Projecten
Structuur Geschiedenis  

Doelstelling en opdracht KVLT vzw ,

Computerklashet Kempisch Vormingscentrum voor Land- en Tuinbouw is een vormingscentrum dat zich specifiek richt naar de overdracht van kennis in de actuele agrarische wereld. Het centrum wil de meest recente en toepasbare kennis op het gebied van bodem, planten en dieren verwerven en nadien verspreiden in de agrarisch professionele en aanverwante sector. Het finale doel is door vorming en voorlichting de bedrijfsvoering beter te maken.

Het aanreiken van kennis en informatie geeft als mogelijk resultaat dat we komen tot een meer duurzame land- en tuinbouw. Daarom hebben we veel aandacht voor de economische, ecologische en sociale elementen in het gevoerde management op een bedrijf. Op ieder agrarisch bedrijf moeten dagelijks meerdere beslissingen en keuzes worden gemaakt en het vormingscentrum wil elementen en argumenten aanbrengen om deze beslissingen op een gefundeerde manier te maken. De vorming is vooral gericht op praktische vervolmaking en bijscholing in relatief kleine groepen cursisten, zodat een voldoende nuttig effect kan gerealiseerd worden.

De veel gebruikte methode is een praktijkcursus, waar vooraf voldoende wetenschappelijk onderbouwde elementen worden aangebracht en waar nadien de praktische vorming op wordt uitgebouwd.

Naar top

Werkterrein

Wit-blauwHet Kempisch Vormingscentrum voor land- en tuinbouw fungeert als een kenniscentrum. Als vzw bieden we naschoolse vorming aan voor de land- en tuinbouwsector, in ruime zin.
Er zijn vormingspakketten voorhanden gaande van mechanisatie en veehouderij over biologische gewasbescherming en groenvoorziening tot informatica.

De lesgevers komen van de hogeschool (KHK), de technische school (St- Aloysiuscollege) en uit de agrarische bedrijfswereld. Deze ploeg staan garant voor een optimaal contact tussen de bedrijfswereld, de professionele agrarische sector en het onderwijs.

Het KVLT biedt zowel korte als langlopende cursussen, studievergaderingen en demonstraties aan. Deze zijn voornamelijk gericht naar de land- en tuinbouwsector, maar ook andere belangstellenden kunnen bij ons terecht.

Uniek in België is de opleiding Plantaardige Leergangen. Het is een gespecialiseerde bloemsierkunstopleiding gericht op de professionele floristen. Eind juni toveren deze mensen tijdens hun examenopdracht heel de landbouwhal om in een gigantisch kunstwerk met bloemen.
Eveneens enig in zijn soort zijn de op maat gesneden mobiele computercursussen. Daarmee brengen we de computerkennis tot in de kleinste dorpen van de provincies Antwerpen, Limburg en Brabant en op die tijdstippen die voor de landbouwer het beste past.

Naar top

 

KVLT - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
Tel: 014/56.23.27 - FAX: 014/56.23.31
info: kvlt@khk.be