home pagina KVLT KVLT
Organisatie Projecten
Structuur Geschiedenis  

Structuur

Deze vzw’s zijn ontstaan vanuit de agrarische opleidingen te Geel. En zoals in de statuten vermeld, is het ondersteunen van het onderwijs een belangrijke beleidsopdracht. Hiervoor beschikt de vzw over een eigen administratieve dienst en een personeelsbestand. De dagelijkse leiding gebeurt door mensen afkomstig uit de 3 agrarische opleidingen zodat de verbondenheid met de scholen verzekerd is. De vzw’s beheren de landbouwinfrastructuur en zorgen voor het onderhoud, de renovatie en de praktische uitwerking van projecten.

Inspraak en advies

Er is een adviesraad met 9 vertegenwoordigers die komen uit de verschillende opleidingsvormen van het agrarisch onderwijs in Geel.
Ook de verschillende specialisatie gebieden met activiteiten komen hier aan bod.
De adviesraad helpt mee in het bepalen van het beleid van het vormingscentrum en de adviesraad doet voorstellen over mogelijke initiatieven die kunnen genomen worden. De deelverantwoordelijken kunnen verslag uitbrengen van hun activiteiten en advies wordt gevraagd over toekomstige ontwikkelingen en strategie van de vzw.

Samenstelling

Samenstelling directiecomité

Vanuit de opleiding

  • Industrieel Ingenieur Biotechnologie: Fons Lommelen
  • Graduaat Landbouw en Biotechnologie: Herman Marien
  • Technisch Instituut Sint-Aloysius: Peter Verachtert

Administratie

Marleen Ooms

Contact – informatie

Telefoon: 014 56 23 27
Fax: 014 56 23 31
Email: kvlt@khk.be

Naar top
KVLT - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
Tel: 014/56.23.27 - FAX: 014/56.23.31
info: kvlt@khk.be