home pagina KVLT KVLT
Organisatie Projecten
Projecten  

Biologische bestrijders rondom onze percelen

Inhoud van het project

fruitbiotoopBiologische bestrijding is een boeiend onder-werp waarvan we nog vele mogelijkheden ongebruikt laten. De natuurlijke vijanden van de plaag insecten zijn veelvuldig aanwezig rondom onze percelen, en kunnen voor een gratis bestrijdingsmethode zorgen in diverse openluchtteelten.
Met dit project willen we de verschillende sectoren informe-ren over deze natuurlijke vijanden via nieuwsbrieven en artikels in de vakbladen. Zowel de biologie als het biotoop en het nuttig zijn binnen bepaalde teelten wordt besproken. Via literatuurstudie, contacten met milieu-organisaties en onderzoeksinstellingen wordt informatie verzameld en bruikbaar verwerkt. We willen dus preventieve maatregelen aanreiken aan de telers zodat chemische gewasbescherming kan worden verminderd.

Ter ondersteuning van het project hebben we een aantal biotopen opgezet rondom de percelen van de verschillende sectoren. Niet dat we op 1 jaar tijd een geschikt biotoop kunnen maken voor bepaalde nuttigen maar als demonstratie hoe men het kan realiseren.
De sectoren die we willen bereiken zijn de volgende: Fruittelers, Boomtelers, Akker-bouwers, Vollegrondsgroententelers.

De meeste telers kennen de schadelijke organismen vrij goed, maar weten vaak te weinig over hun levenswijze en hun natuurlijke vijanden. Via deze website willen we de verzamelde informatie makkelijk toegankelijk laten voor geïnteresseerden. Om dit te realiseren zijn we overtuigd dat de ontwikkeling van de website een blijvend informatiekanaal kan betekenen.

Deze website heeft de bedoeling om de items kort toe te lichten en geeft de mogelijkheid om de respectievelijke nieuwsbrieven te downloaden.

Plagen:

Overzicht van de biologische bestrijders voor een bepaalde plaag:

Biologische bestrijders:

Overzicht groepen biologische bestrijders:

Insectenbiotopen

Overzicht insectenbiotopen:
Biotopen op het KVLT:

Met dank aan

Naar top

KVLT - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
Tel: 014/56.23.27 - FAX: 014/56.23.31
info: kvlt@khk.be