home pagina KVLT KVLT
Organisatie Projecten
Projecten  

Biologisch geïntegreerde Teelt: kennen en herkennen van plagen en nuttigen

1 Doelstellingen

Biologische en natuurvriendelijke technieken zijn in maar onze vaststelling is dat op het eigenlijke productie terrein de kennis eerder vaag en beperkt is. Dit geeft vaak aanleiding tot uit de hand gelopen situaties. Vandaar onze interesse om rond de biologisch geïntegreerde teelt praktische informatie te verzamelen en aan te bieden.
Dit aanbieden willen we onder in cursusvorm doen. Dit kadert in de EEG-verordening die tot doel heeft de productiemethoden, die verenigbaar zijn met de bescherming van het milieu, te introduceren en toe te passen. We beogen een verwerving en verbetering van het inzicht bij de tuinder en werknemers rond de problematiek van de gewasbescherming en biologische bestrijding.

2. Realisatie

Als resultaat van dit project kunnen we een praktijkcursus voorleggen aan de intermediair en de tuinders waar ze hun kennis rond de biologisch gewasbescherming kunnen aanscherpen. Aan de hand van een presentatie worden de belangrijkste plaaginsecten van de beschermde teelten besproken. De verschillende stadia en verschijningsvormen worden zowel digitaal als onder microscoop getoond. De inzetbare nuttige individuen worden vergeleken met het plaaginsect in ontwikkeling en andere kenmerken. Voortdurend wordt de presentatie onderbroken om praktisch in te oefenen en te herkennen van de info met vivo-materiaal.
De cursist ontvangt tevens een handboek waar de informatie makkelijk is in terug te vinden.
Op deze manier kan in een driedaagse cursus een opleiding worden gegeven die zijn vruchten zal afwerken in de praktijk situaties.

3. Info

Voor meer informatie in verband met de cursus op de wend u zicht tot het secretariaat van KVLT vzw.

KVLT - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
Tel: 014/56.23.27 - FAX: 014/56.23.31
info: kvlt@khk.be