KVLT KVLT KVLT
Organisatie Projecten
Projecten  

Onkruidwerende technieken in de boomkwekerij

Algemeen

AfdekmaterialenIn de vollegrond boomkwekerij is de onkruidbestrijding een van de belangrijkste teeltzorgen. Door de grote druk op het middelen-gebruik en de stijgende milieubewustwording binnen deze groene sector is de interesse naar alternatieve onkruidweringstechnieken sterk gestegen. Met dit demonstratieproject willen we voor het brede boomtelers-publiek de verschillende actuele onkruidwerende technieken voorstellen en ze te testen op hun deugdelijkheid.
Bij de realisatie van het project ging onze aandacht niet enkel uit naar de beschikbare machines, al of niet voorzien van verschillende versterkende technieken (uitblazen, vingerwieders). Maar werd ook de invloed van mogelijke afdekmaterialen en andere technieken op de onkruid-onderdrukking en de bodemerosie van de percelen bekeken.
Voor de realisatie van het project was de 'Boomtelersfederatie van Noord-België' vragende partij. Voor de projectinvulling konden we beroep doen op meerdere boomtelers uit de nabije omgeving die bereid waren een deel van hun bedrijf als demonstratielocatie ter beschikking te stellen.
Een werkgroep bestaande uit boomtelers, vakmensen uit het hoger onderwijs en KVLT vzw

Doelpubliek:
De ganse groensector, de belangrijkste groep zijn ongetwijfeld de boomtelers, maar tevens waren ook tuinarchitecten en tuinaanleggers betrokken partij.

Doelstellingen van het project:
Demonstreren van de mogelijkheden van verschillende afdekmaterialen en bodembedekkende gewassen die kunnen worden gebruikt in de boomkwekerijsector.
Demonstreren van onkruidbestrijding in de boomteelt door het aanwenden van verschillende mechanische technieken en lage doserings-technieken bij gebruik van herbiciden.

Vooropgesteld:

  • Verminderd gebruik van gewasbeschermings-middelen
  • Verminderd gebruik van gewasbeschermings-middelen in relatie tot mechanische onkruidbestrijding
  • Erosiebestrijding en bodemverbetering
    Naar top
KVLT - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
Tel: 014/56.23.27 - FAX: 014/56.23.31
info: kvlt@khk.be